Download Mobile App:

Surah Adh-Dhariyat Ayah #5 Translated in Dutch

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ
Inderdaad, datgene waarmede gij bedreigd zijt, is zekerlijk waar