Download Mobile App:

Surah Adh-Dhariyat Ayah #5 Translated in Azerbaijani

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ
Sizə və’d olunan (qiyamət) həqiqətdir (mütləq vaqe olacaqdır).