Download Mobile App:

Surah Al-Ikhlas Translated in Azerbaijani

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
(Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);
اللَّهُ الصَّمَدُ
Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!)
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir!)
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!”