Download Mobile App:

Surah Al-Ikhlas Ayah #1 Translated in Azerbaijani

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
(Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);