Download Mobile App:

Surah At-Takathur Ayah #3 Translated in Dutch

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
(Gij zult uwen tijd) volstrekt niet (aldus gebruiken Hiernamaals zult gij uwe dwaasheid kennen.