Download Mobile App:

Surah Al-Fajr Ayah #7 Translated in Bosnian

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima