Download Mobile App:

Surah Al-Fajr Ayah #7 Translated in Azerbaijani

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
Sütunlar sahibi (və ya: sütun kimi uca boylu) İrəmə (İrəm camaatına)?!