Download Mobile App:

Surah Al-Infitar Ayah #5 Translated in Bosnian

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio.