Download Mobile App:

Surah Al-Infitar Ayah #5 Translated in Azerbaijani

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
Hər kəs (dünyada) nə etdiyini və (özündən sonra) nə qoyub getdiyini (dünyada nəyi edib, nəyi etmədiyini, bütün yaxşı və pis əməllərini, günahını, savabını) biləcəkdir!