Download Mobile App:

Surah Al-Qalam Ayah #9 Translated in Azerbaijani

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
(Müşriklər) istərdilər ki, sən onlara yumşaqlıq göstərəsən, onlar da sənə yumşaqlıq göstərsinlər! (Sən onların bütləri barəsində pis söz deməyəsən, onlar da sənə əziyyət verməsinlər və ya sən onların bütlərinə tapınasan, onlar da sənin Allahına ibadət etsinlər!)