Download Mobile App:

Surah Al-Mursalat Ayah #6 Translated in Azerbaijani

عُذْرًا أَوْ نُذْرًا
(Mö’minlər tövbə edib) üzr diləmək və ya (kafirləri) qorxutmaq üçün (olan vəhyi çatdıranlara) ki