Download Mobile App:

Surah Al-Infitar Ayah #4 Translated in Azerbaijani

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
Qəbirlər çevriləcəyi (qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər oradan çıxacağı) zaman;