Download Mobile App:

Surah At-Tin Ayah #1 Translated in Azerbaijani

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ
And olsun əncirə və zeytuna;