Download Mobile App:

Surah Al-Mumenoon Ayah #1 Translated in Azerbaijani

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
Həqiqətən, mö’minlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)