Download Mobile App:

Surah Adh-Dhariyat Ayah #9 Translated in Azerbaijani

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ
Ondan (Qur’andan, yaxud Muhəmməd əleyhissəlamdan) zatında dönüklük olan kimsə dönər! (Allahın əzəli elmində imandan kim dönmüşdürsə, Qur’andan və Peyğəmbərdən də elə o dönər!)