Download Mobile App:

Surah Adh-Dhariyat Ayah #4 Translated in Azerbaijani

فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا
Və ruzi bölən (hərəsi bir işə müvəkkil olan) mələklərə and olsun ki