Download Mobile App:

Surah Abasa Ayah #6 Translated in Azerbaijani

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ
Sən üzünü ona tərəf çevirirsən (onun sözünə qulaq asırsan).