Download Mobile App:

Surah An-Nas Ayah #6 Translated in Azerbaijani

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
(O Şeytan ki) cinlərdən də olur, insanlardan da! (Və ya: (o Şeytan) istər cinlərdən olsun, istər insanlardan!)”