Download Mobile App:

Surah Al-Muddaththir Ayah #8 Translated in Azerbaijani

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ
Elə ki, sur çalındı