Download Mobile App:

Surah Al-Balad Ayah #10 Translated in Azerbaijani

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
Biz ona iki yol (xeyir və şər, küfr və iman yollarını) göstərmədikmi?!