Download Mobile App:

Surah Adh-Dhariyat Ayah #1 Translated in Azerbaijani

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا
(Toz-torpağı) sovurub-dağıdan küləklərə;