Download Mobile App:

Surah As-Saaffat Ayah #1 Translated in Tatar

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا
Гыйбадәт кыла торган урыннарында саф-саф булып торган фәрештәләр белән